Våre eiendommer

Salg og leie av eiendom

Gjennom selskapene Ysland Eiendom AS og TNU AS besitter vi en del eiendommer som vi ønsker å utvikle og selge.

Eiendommer for salg og leie

TNU AS: Tverlandet. Gnr 70. Bnr. 7. Totalt 27 mål næringsareal.

 

Burøyveien 18. Ca 10 daa til leie.

Kontakt oss gjerne for mere info.