Utvidelse verksted for ny fresemaskin. Ferdigstilles 2022.

Utvidelse verksted for ny fresemaskin. Ferdigstilles 2022.