Nytt verksted

Nytt verksted 2017. 2300m2. Krankapaitet 40t.

Nytt verksted 2017. 2300m2. Krankapaitet 40t. Uteareal 18 daa.